2008. szeptember 20., szombat

Nyári emlék


Estefelé

Estefelé a hűvös szélben
tikkadt levelek bújnak el,
s a görnyedt fák az égig érnek
mint megannyi furcsa jel.

Estefelé a hűvös szélben
madárfészek ring a fán,
benne apró madár piheg
elbágyadt még délután.

Hosszú,és meleg volt a nap
bokrok alá bújt a csend
déltájban a lombok alatt
az árnyékban megpihent.

De délután már talpra szökkent
és kitárta karját a szélben,
s a bágyadt tücskök felriadtak
a fűszálak tövében.

Hosszú,és meleg volt a nap
de fellélegzett már a táj,
s a fák közt szürkén meglebbenti
köpönyegét a félhomály.

Kormányos Sándor verse

Nincsenek megjegyzések: