2008. február 27., szerda

Vár állott most kőhalom

Az alábbi versemet is szívesen megfaragnám!

Vár állott most kőhalom

Drégely vára állott itt vala,
s benne hős vitézek kicsiny hada,
kik útját állták a töröknek,
s életüket áldozták egy szebb jövönek!
Jobb hazát, s sorsot remélve
álltak ellen a túlerőnek.

A hatalmas oszmán sereg a vár elé vonul,
s a magyar vitézek bátor szíve összeszorul.
De a várat tartani kell mindenképpen,
hisz hazánk sorsa függ ezen erősségen.

Ágyúk dörögnek, falak repednek,
sebesültek jajveszékelnek.
Amott egy török már zászlaját kitűzné,
de egy magyar vitéz a sáncról leveté.

Nyilak repkednek, dobok peregnek,
s mindkét oldalon holtak hevernek.
Asszonyok, gyermekek szurkot forralnak,
s a falra hágó törökre zúdítanak.

Szondy várkapitány lelkesíté hős fiait,
ameddig bírják, tartsák fel a török hadait.
Remélték harcuk nem hiábavaló lesz,
s általa magyarhonban szebb jövő lesz!

Nekünk utódoknak ezért kötelességünk,
hogy emléküket méltón megőrizzük!
Vérükkel öntözött szent földön mindíg virág legyen,
s tettük feledésbe soha ne vesszen!

Legyünk méltók hősies áldozatukért,
s építsünk szebb jövőt az eljövendőkért!

Nincsenek megjegyzések: